item1

Prinsessestraat 34

8870 Izegem

051/43.75.08

info@vzwdynamiek.be

VZW Dynamiek

Centrum voor therapie, diagnostiek en vorming

Deskundig in autisme

______________________________

Oplossingsgericht werken

 

Mensen met autisme hebben ondanks, of dankzij hun beperking heel wat competenties. Deze mogelijkheden proberen we optimaal te benutten om mensen zichzelf te laten helpen.

We gaan op zoek naar interne en externe hulpbronnen, we zoeken naar mogelijke oplossingen voor de gevolgen van de beperking. We gaan ervan uit dat alle partijen die bij het probleem betrokken zijn, voldoende oplossingsmogelijkheden hebben om de problemen op te lossen, ook al weten ze dat niet (meer).

Het is de taak van de coach/therapeut om de hulpvrager deze vergeten mogelijkheden en krachten te helpen ontdekken en/of nieuwe hulpmiddelen aan te reiken.